Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 5/2017-5/2018 và tuyên dương gương điển hình tiên tiến

Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 5/2017-5/2018 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ

Chiều ngày 22/5/2018 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05-CT/TW  về tiếp tục đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 5/2017-5/2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hùng Lượng- phó bí thư chi bộ chủ trì và có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Văn Khánh - chủ tịch HĐQT công ty, toàn thể đảng viên, các khách mời là Trưởng, phó đơn vị, bí thư ĐTN, Trưởng ban Nữ công, các cá nhân và tập thể được tuyên dương điển hình cũng có mặt đông đủ.

Quang cảnh hội nghị

     Chỉ thị 05/CT-TW Của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ hết sức chú trọng thực hiện, triển khai sâu rộng đến từng bộ phận, cá nhân là Đảng viên, là quần chúng trong toàn công ty theo từng giai đoạn.

     Chi bộ công ty đã tổ chức hội nghị học tâp, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cán bộ chủ chốt trong công ty kết hợp trong đợt triển khai học tập quán triệt nghị quyết TW 4 khoá XII.

     Bên cạnh đó Chi bộ còn chỉ đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Chi bộ, cụ thể hoá nội dung phù hợp, thiết thực, tăng cường vận động để đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia học tập và làm theo. Với những nổ lực đó, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nhiều cán bộ đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty, đơn vị.

     Tại hội nghị, Chi bộ đã tuyên dương khen thưởng 01 tập thể, 10 cá nhân điển hình;  đồng thời phát động thi đua giai đoạn 2017-2018.

       Tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình giai đoạn 2017-2018

     Phát huy những kết quả đạt được, toàn thể CBCNV công ty tiếp tục tăng cường học tập để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

  • 29/05/2018 09:52