Chi bộ TMHPC phát triển vững mạnh

Ngày 31/7/2017, Chi bộ Đàng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp định kỳ tháng 7.

Đ/c Hồ Nguyễn Phương Trâm phát biểu tại buổi họp

 

Đồng chí Phó Bí thư chi bộ Nguyễn Hùng Lượng chủ trì cuộc họp cùng toàn thể Đảng viên, Đảng viên dự bị đến tham dự buổi họp. Đ/c Chi Ủy viên Nguyễn Sĩ Thưởng đã báo cáo tóm tắt sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 tình hình HĐSXKD, công tác xây dựng đảng; thay mặt Đảng ủy khối CN-DNTU, đ/c Phó Bí thư chi bộ trao thẻ đảng cho đảng viên Đặng Thúy Linh;  các đảng viên  nhận xét chuyển đảng chính thức đảng viên dự bị là đ/c Nhâm Sỹ Quyến và đ/c Lê Duy Dũng.

Trong thời gian qua, đảng viên TMHPC không ngừng phấn đấu, rèn dũa, chấp hành nghiêm nề nếp sinh hoạt của đảng viên,  góp phần đưa công tác phát triển đảng viên của chi bộ ngày càng được nâng cao và chất lượng đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới hiện nay./.

  • 03/08/2017 02:52
  • Liêm Hòa