Đảng ủy EVN học tập, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Chủ tịch HĐTV EVN -Dương Quang Thành phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
 
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 26 điểm cầu với trên 2.000 đảng viên thuộc Đảng ủy EVN tham dự.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho rằng: Để gắn kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên Hội nghị này sẽ tập trung vào 2 nội dung lớn đó là: Học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.
 
Đối với Nghị quyết Trung ương 4, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đồng chí trong quá trình học tập bám sát, tiếp thu đầu đủ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 để sau Hội nghị cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai một cách có hiệu quả. 
 

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt một số nội dung tại Hội nghị.
 
Đối với việc học tập chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: Đảng ủy EVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó ngoài nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Lời dạy của Bác đối với ngành Điện khi Bác đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ ngày 21/12/1954 với những nội dung tư tưởng cơ bản vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay như: Thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, thường xuyên phê bình khuyết điểm; phát huy sáng kiến, lấy tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau mà phê bình, giúp nhau sửa chữa… phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó. Đây là những chủ đề xuyên suốt toàn khóa của Đảng bộ EVN trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 26 điểm cầu
 
Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị mỗi đại biểu dự hội nghị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; tự giác trong học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch cá nhân; chấp hành nghiêm túc  thời gian của Hội nghị; tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu học tập và xây dựng chương trình hành động ở đơn vị mình đạt kết quả tốt nhất.
 
Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04/NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN truyền đạt Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

  • 19/01/2017 08:19
  • http://icon.com.vn