Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được phát huy cao độ

Ngày 22/07/2016, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Khối DNTW) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí Phó bí thư Thường trực và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các Đảng ủy trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Nắm bắt được chủ trương, CB Đảng  đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của doanh nghiệp, tích cực động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, sản phẩm, hang hóa, máy móc, thiệt bị sản xuất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Đảng ủy Khối DNTW tặng giấy khen cho các CB Đảng đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Tại hội nghị, đã có nhiều phát biểu tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các vấn đề về xây dựng và phát huy vai trò trụ cột trong giai đoạn CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đồng thời luôn thực hiện tốt vai trò Đảng  trong công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại cơ sở, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước, thực sự trở thành lực lượng quan trọng góp phần đảm bảo điều tiết vĩ mô của Nhà nước./.

 

  • 08/08/2016 02:36
  • Liêm Hòa