Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy của Tập đoàn tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài; coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu ngay sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đảng, bí thư các đảng ủy trực thuộc tập trung quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW đến tất cả đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ, đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và tiến độ, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị.

Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm của từng đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự mình học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức để lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05/CT-TW; Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  • 09/12/2016 07:57
  • http://www.evn.com.vn