Tuyên truyền bảo vệ hành lang công trình, hồ chứa

Thủy điện Thác Mơ (TMP) có dung tích hồ chứa 1,36 tỷ m3 nước, với 03 tổ máy có tổng công suất 225MW, là công trình thuộc loại đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt Quốc gia (theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Tính từ năm 1994 đến nay, TMP đã hoàn thành tốt công tác cắt lũ, điều tiết nước phục vụ sản xuất cho vùng hạ du đồng thời cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và tỉnh Bình Phước.

Báo cáo viên TMP tuyên truyền tại UBND xã Minh Hưng

Vừa qua, TMP đã phối hợp với UBND xã Minh Hưng, UBND xã Bình Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo vệ hành lang công trình, hồ chứa và lưới điện.

Báo cáo viên TMP trả lời các câu hỏi của người dân xã Minh Hưng

Tại buổi hội nghị, báo cáo viên TMP đã giới thiệu nội dung cơ bản về Luật thủy lợi số 08/2017/QH14; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCTT; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

TMP là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, vận hành trực tiếp công trình, hồ chứa thủy điện Thác Mơ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn công trình, an ninh năng lượng quốc gia, an ninh nguồn nước, an toàn cho phía hạ du, cung cấp nguồn nước vào mùa khô, cân bằng lưu vực, cắt lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do lũ lụt và sự biến đổi khí hậu, thời tiết gây ra. Do đó việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn công trình thủy điện Thác Mơ không những là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty mà luôn có sự quan tâm của Bộ Công thương,UBND tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Đơn vị, Ngành có liên quan./.

  • 10/10/2023 03:04
  • TMP