Chung tay vì cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng, xây dựng mối quan hệ sinh thái bền vững, hướng về xã hội phát triển vì những điều tốt đẹp

Hằng năm, TMP triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội nhằm chăm lo đời sống người dân địa phương như: thăm hỏi, tặng quà thương binh; trao tặng nhà tình thương; kết hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ địa phương trong công tác PCCC; thả cá giống trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ để tái tạo nguồn lợi thủy sản, làm sạch nguồn nước và môi trường, góp phần ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân địa phương; tham gia chương trình bảo vệ an ninh do địa phương tổ chức. Các hoạt vì cộng đồng của TMP song hành cùng với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, tạo mối quan hệ hữu cơ giữa  doanh  nghiệp  và  xã  hội, đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, hướng về xã hội phát triển vì những điều tốt đẹp, vì đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

CBCNV Thủy điện Thác Mơ cùng quân, dân thị xã Phước Long thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

TMP đến thăm hỏi và tặng quà thương binh Trịnh Xuân Liễu tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

 TMP thăm hỏi và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Ba tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

TMP tặng hệ thống lọc nước RO 300 lít/giờ cho Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Non trao đóng góp của TMP thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường" do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 chủ trì

TMP tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

TMP trao tặng căn nhà tình thương cho anh Điểu Linh, người đồng bào S'Tiêng tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

TMP trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lương Văn Nam tại thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

TMP hỗ trợ phương tiện chữa cháy tại hiện trường thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

TMP thả cá giống tái tạo nguồn thủy sản hồ Thủy điện Thác Mơ

Đội xung kích TMP tham gia tập huấn tự vệ do BCH Quân sự thị xã Phước Long tổ chức

Ông Trần Ngọc Tân (người đầu tiên bên trái hình) đại diện TMP nhận bằng khen của Tỉnh trao cho các tập thể có thành tích

trong công tác an sinh xã hội của tỉnh Bình Phước

Ông Đinh Văn Sơn – Phó TGĐ TMP (thứ hai bên phải sang) đại diện TMP tại Hội nghị sơ kết chương trình “Nâng bước em tới trường”
do Quân đoàn Kinh tế  Quốc phòng 778 tổ chức

Ông Nguyễn Văn Non - Tổng giám đốc TMP nhận Cờ thi đua do UBND tỉnh Bình Phước tặng

  • 13/09/2023 01:00
  • TMP