Thủy điện Thác Mơ điều tiết nước qua Đập tràn

Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, trong 10 ngày tới sẽ có bão ở Biển Đông và tây Thái Bình Dương, hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng diện rộng trên đất liền. Theo tính toán, mức nước hồ chứa thủy điện Thác Mơ ở gần mực nước tối đa quy định; Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ tiến hành điều tiết nước qua Đập tràn hồ chứa Thủy điện Thác Mơ vào ngày 04/9/2023.

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng Nai” và Quyết định số 1930/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Bộ Công thương về việc ban hành “Quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Thác Mơ ”. Trong những ngày qua xuất hiện mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và lòng hồ Thác Mơ. Theo tính toán, đến ngày 04/9/2023 mức nước hồ chứa thủy điện Thác Mơ ở gần mực nước tối đa quy định; Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ tiến hành điều tiết nước qua Đập tràn bắt đầu lúc 10h00 ngày 04/9/2023.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông tin đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan chính quyền địa phương được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra./.

23mức nước hồ chứa thủy điện Thác Mơ gần mực nướctối đatheo quy định.Công ty Cổ phần Thủy điện Th

  • 04/09/2023 07:40
  • TMP