Thuỷ điện Thác Mơ tiếp và làm việc với đoàn thanh tra Bộ Công thương

Trong 4 ngày từ 10/8-14/8/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tiếp và làm việc với đoàn thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động điện lực của Bộ Công thương.

Với mục đích đánh giá những kết quả thực hiện của đơn vị và đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhằm phòng ngừa vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật, đoàn đã tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan và thực tế tại hiện trường.

Đoàn do ông Nguyễn Minh Thức, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định về duy trì các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực của đơn vị; công tác tự thanh tra, kiểm tra về an toàn, VSLĐ và phòng chống cháy nổ; công tác an toàn điện, tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực phát điện; quản lý an toàn đập; bảo vệ môi trường; thanh tra, bảo vệ; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ an toàn, an ninh công trình và công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn làm việc tại công ty

Đoàn kiểm tra thực tế tại Phòng điều khiển trung tâm

và tại công trình

Tại cuộc họp kết luận, ông Nguyễn Minh Thức, trưởng đoàn đã sơ lược kết quả thanh tra qua 04 ngày làm việc. Đoàn ghi nhận công ty đã hoạt động đảm bảo các quy định pháp luật về hoạt động điện lực. Năm 2017, 2018 công ty đã thực hiện vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao. Bên cạnh đó, công ty đã hoạt động đảm bảo các quy định pháp luật về công tác an toàn, VSLĐ, PCCN, an toàn điện, tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực phát điện, công tác bảo vệ môi trường, trong kỳ thanh tra không có tai nạn lao động nào xảy ra. Công ty cũng đã triển khai các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, vật tư, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đoàn cũng đánh giá cao công ty trong việc phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Bình Phước trong việc bảo đảm an toàn, an ninh công trình, nhà máy điện, các công trình phụ trợ. Bên cạnh các kết quả đạt được, đoàn cũng có một số nhận xét, kiến nghị để công ty hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại công ty

Thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, các hồ sơ pháp lý để luôn đảm bảo nhà máy được vận hành an toàn, tin cậy./.

  • 15/08/2019 04:52
  • Ngọc Bích