Thuỷ điện Thác Mơ phổ biến sử dụng bảo hiểm sức khoẻ cho CBCNV

Ngày 20/8/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã phối hợp Công ty Bảo hiểm VietinBank Bình Dương phổ biến sử dụng bảo hiểm sức khoẻ cho toàn thể CBCNV

Toàn cảnh buổi phổ biến bảo hiểm sức khoẻ

Bên cạnh việc mua BHYT, tổ chức thăm khám sức khoẻ định kỳ hằng năm, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ còn vừa triển khai mua bảo hiểm sức khoẻ cho toàn thể CBCNV công ty. Để mỗi cá nhân đều hiểu rõ quyền lợi cũng như các bước thực hiện khi tham gia bảo hiểm, công ty đã phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức buổi phổ biến các nội dung liên quan.

Bà Phạm Huệ Anh, trưởng phòng bồi thường con người và bà Lê Thị Thu Huyền - chuyên viên cao cấp ban bồi thường của công ty Bảo hiểm VietinBank Bình Dương đã giới thiệu chi tiết các nội dung trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Theo đó, điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, danh sách các cơ sở y tế được bảo lãnh viện phí cùng một số nội dung đáng quan tâm khác cũng được làm rõ .

Bà Phạm Huệ Anh, Trưởng phòng bồi thường con người phổ biến các nội dung bảo hiểm sức khoẻ

CBCNV đặt câu hỏi tại buổi phổ biến

Có thể nói, muốn đời sống người lao động ngày càng được nâng cao thì vấn đề sức khoẻ càng phải được quan tâm, chăm sóc. Các hoạt động an sinh xã hội luôn được công ty tích cực triển khai nhằm giúp người lao động yên tâm công tác và việc mua bảo hiểm sức khoẻ cho CBCNV là một trong những hoạt động như thế./.

  • 21/08/2019 02:49
  • Ngọc Bích