Tổ chức tuần lễ ra quân cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày 17/8/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 850/TLĐ về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Văn bản nêu rõ:

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là cuộc họp ngày 02/8/2020, trong đó có chỉ đạo “triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động về tầm quan trọng của việc “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường.

2. Tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone ở Công đoàn cơ sở, trong đoàn viên, CNVCLĐ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị, từ ngày 18/8 đến 25/8/2020.

3. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, đề nghị xem văn bản đính kèm, website https://www.bluezone.gov.vn và tài liệu ở mục tra cứu văn bản trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (https://www.congdoan.vn).

Yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Xem tệp đính kèm

Link gốc

  • 19/08/2020 08:24
  • Theo CĐĐLVN