Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 270 triệu đồng cho người lao động các đơn vị trực Vận hành hệ thống điện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 30/7 Công đoàn Điện lực Việt Nam Ban hành Quyết định số 176/QĐ-CĐĐVN về việc hỗ trợ người lao động các đơn vị trực Vận hành hệ thống điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; gồm 07 đơn vị được hỗ trợ, với tổng số tiền 270 triệu đồng.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, ngày 26/7/2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 5008/EVN-TCNS về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020.

Để đảm bảo tăng cường công tác phòng, chống dịch như: trang bị cho người lao động về nước sát khuẩn, khẩu trang; vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng… và hỗ trợ thêm cho bữa ăn cho người lao động tại nơi cách ly, Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét hỗ trợ cho người lao động trực cách ly đảm bảo vận hành hệ thống điện trong dịch Covid-19 tại một số đơn vị khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam gồm:

  1. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (trực thuộc EVNCPC): 50.000.000 đồng;
  2. Công ty Điện lực Quảng Nam (trực thuộc EVNCPC): 50.000.000 đồng;
  3. Công ty Truyền tải điện 2 (trực thuộc EVNNPT): 50.000.000 đồng;
  4. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (trực thuộc A0): 30.000.000 đồng;
  5. Công ty Thủy điện Sông Bung (trực thuộc Genco 2): 30.000.000 đồng;
  6. Công ty Thủy điện A Vương (trực thuộc Genco 2): 30.000.000 đồng;
  7. Công ty Thủy điện Sông Tranh (trực thuộc Genco 1): 30.000.000 đồng.

Tổng số tiền là 270.000.000 đồng. (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

* Nguồn kinh phí hỗ trợ: Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Quyết định hỗ trợ 

Link gốc

  • 31/07/2020 07:37
  • Theo CĐĐLVN

Các Tin khác