TMP tiến hành đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Quý III năm 2022, Ban ISO Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tiến hành đánh giá nội bộ, nhằm tìm kiếm sự phù hợp trong quá trình thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đây cũng là hoạt động cần thiết trước khi đơn vị tổ chức đánh giá mở rộng phạm vi kiểm định thiết bị điện.

Ban ISO kiểm tra hồ sơ tại Đội Thí nghiệm

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã được tổ chức đánh giá DAS công nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực: Sản xuất thuỷ điện tổng công suất 150MW; Sản xuất điện mặt trời tổng công suất 50MWp và Dịch vụ bảo trì, thử nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện.

Để không ngừng phát triển mảng dịch vụ, TMP đã mở rộng đối tượng khách hàng với dịch vụ kiểm định thiết bị điện; với nguồn lực sẵn có, TMP đang hoàn thiện các bước cần thiết, nhằm đánh giá mở rộng phạm vi kiểm định thiết bị điện trong hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ban ISO thực hiện Quy trình 6 bước đánh giá theo tiêu chuẩn ISO, hoạch định cho một khoảng thời gian nhất định và nhằm một mục đích cụ thể. Hoạt động đánh giá nội bộ đã chứng minh tính hiệu suất cao của mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng của TMP, qua đó kịp thời phát hiện các sai sót nhỏ chưa biến thành sự Không phù hợp (KPH), nếu để tiếp tục sẽ trở thành sự KPH sẽ gây ảnh hưởng tới quản lý chất lượng của đơn vị.

 Đánh giá nội bộ là thực thi tiến trình đánh giá, chứng tỏ TMP tuân thủ với những thỏa thuận hợp tác hợp tác đã lên kế hoạch, đảm bảo Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS), cách những tiến trình của nó được tiến hành và duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để tăng cấp, nâng cấp cải tiến quy trình./.

  • 10/09/2022 10:44
  • TMP