TMP nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0, A2), tổ chức “Khóa đào tạo nghiệp vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện trong nhà máy điện” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang làm việc tại Công ty.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Lượng phát biểu khai mạc khóa học

Đến tham dự khai mạc lớp học, về phía Công ty có ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ và 50 học viên là lãnh đạo đơn vị, trưởng ca, trưởng kíp, ĐHV của các đơn vị sản xuất trực thuộc TMP bao gồm: Nhà máy điện Thác Mơ, Nhà máy thủy điện Đak Rơsa, Nhà máy thủy điện Đại Nga và Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng; về phía Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0, A2)  có ông Vũ Xuân Khu – Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các cán bộ thuộc Phòng, ban của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Nam.

Các học viên của Công ty đã được Điều độ viên và Kỹ sư điều hành Hệ thống điện Quốc gia truyền đạt, phổ biến các nội dung của “Khóa đào tạo nghiệp vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện trong nhà máy điện” bao gồm: kiến thức tổng quan về Hệ thống điện Việt Nam, vận hành Hệ thống điện, vận hành Thi trường điện cũng như vận hành lưới điện khu vực Nhà máy điện Thác Mơ;  Các Thông tư quy trình điều độ, quy trình thao thao tác, quy trình xử lý sự cố hệ thống điện; phổ biến một số quy định quan trọng hệ thống truyền tải điện, giới thiệu một số công cụ điều khiển vận hành hệ thống điện, vận hành lưới điện khu vực nhà máy điện.v.v. Sau khi kết thúc phần lý thuyết, giảng viên và học viên đã giành thời gian 60 phút để thảo luận thấu đáo, trao đổi kinh nghiệm vận hành, kỹ năng xử lý sự cố để nhanh chóng khắc phục hư hỏng, sự cố, qua đó không gây ra sự cố chủ quan hoặc mở rộng sự cố. Nhân dịp này, các giảng viên từng là các trưởng ca kỳ cựu thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0, A2) đã truyền đạt lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác vận hành nhà máy điện, lưới điện, những kỹ năng không có trong sách và nhân viên vận hành  không bao giờ được phép nhầm lẫn trong nhiệm vụ vận hành thiết bị nhà máy điện, trạm điện.

Kết thúc khóa học, ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học.

Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Ông Huỳnh văn Khánh, CT.HĐQT chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học

Ảnh lưu niệm Lực lượng giảng viên A0, A2 và Lãnh đạo TMP

Hiện tại, TMP đang vận hành Trung tâm điều khiển tập trung thông minh cụm nhà máy điện OCC (Operations Control Center), ngoài việc số hóa, nâng cấp thiết bị công nghệ, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết, là điều kiện cần và đủ để hoàn thành mô hình quản lý vận hành hiện đại theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, phù hợp với lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo chủ trương của EVN./.

  • 09/08/2022 07:34
  • TMP