TMP hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện mùa khô 2022

Trong 6 tháng đầu năm, TMP sản xuất được 382triệu kWh, đạt 115% kế hoạch các tháng mùa khô và bằng 58,9% kế hoạch năm; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cung cấp điện cho hệ thông lưới điện quốc gia.

Năm 2022, tình hình thủy văn khá thuận lợi, lưu lượng nước về hồ 6 tháng đầu năm là: 52m3/s (tần suất 35%) vượt 163% so với kế hoạch. Thời điểm đầu tháng 7, dung tích hữu ích hồ chứa hơn 256 triệu mét khối nước, gấp 379%  so với cùng kỳ năm trước; lưu lượng nước về hồ trung bình hơn 110 m3/s là điều kiện tốt giúp Nhà máy tăng công suất phát điện, hứa hẹn năm 2022 đạt kết quả khả quan trong lãnh vực sản xuất điện.

Hướng tới một mục tiêu vận hành 2 tổ máy an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Lãnh đạo cùng CBCNV Công ty đã phấn đấu không ngừng nghỉ, quyết liệt thực hiện 3 giải pháp như sau:

Tồng giám đốc Nguyễn Văn Non chủ trì “Hội nghị SCL”, phát huy sức mạnh tập thể,  lắng nghe ý kiến của các đơn vị,  quyết liệt thực hiện các giải pháp thực hiện chủ trương “Sản xuất an toàn và hiệu quả”

Xây dựng và phát triển “Văn hóa TMP”

Lực lượng vận hành không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, đảm bảo kỹ năng vận hành tốt thiết bị công nghệ hiện đại

Quyết liệt thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”  đảm bảo hoàn thành KHSXKH đề ra, để giữ vững sản xuất điện, nâng cao hiệu quả lao động, Lãnh đạo Công ty đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến từng CBCNV phải chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của EVN/EVNGENCO2/TMP trong thực thi công việc, đặc biệt là xây dựng phong trào, cùng nhau quyết tâm thực hiện "Văn hóa An toàn TMP".

Quan tâm đến Người lao động

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là công tác được TMP xem trọng, đào tạo các cán bộ quy hoạch tại các vị trí công việc khác nhau; Tổ chức đào tạo chuyên đề trong các lĩnh vực công việc khác nhau, có năng lực giải quyết các công việc khó và mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Công ty.

Cùng với đó quan tâm và giải quyết thỏa đáng các quyền lợi, chế độ chính sách và các kiến nghị chính đáng của người lao động. Thực hiện đồng bộ công tác tiền lương cho Người lao động theo hướng tiền lương gắn liền với hiệu quả và năng suất lao động.

Lãnh đạo Công ty tin tưởng vào tay nghề, trí tuệ của lực lượng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng số hóa, nâng cao độ tin cậy thiết bị công nghệ

Luôn ở trạng thái sẵn sàng phát điện

TMP đã luôn chủ động nghiên cứu và ứng dụng thiết bị đo lường thủy văn phục vụ tính toán, dự báo chính xác lưu lượng nước về hồ chứa, nâng cao hiệu quả vận hành phát điện, chủ động trong việc cung phân bố công suất mùa khô và cắt giảm đỉnh lũ trong mùa mưa. Năm 2021, TMP tiến hành đại tu tổ máy H1, sang năm 2022 tiến hành trung tu tổ máy H2. Trong quá trình đại tu, trung tu các tổ máy, công ty đã lên kế hoạch kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị của tổ máy; ngăn lộ trạm phân phối 110 kV và khoảng vượt; thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra; nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo phát điện an toàn trong mùa khô năm hàng năm./.

  • 04/07/2022 02:01
  • TMP