Triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ đúng quy định pháp luật

Căn cứ văn bản số 3993/EPTC-KTCNTT ngày 20/6/2022 của Công ty Mua bán điện (gửi chủ đầu tư) về việc “phối hợp kiểm tra rà soát công tác thực hiện Hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện mặt trời” . Ngày 24/6, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP), Đoàn công tác của EVN do ông Lê Công Sơn – Trưởng Phòng KT&CNTT - EPTC cùng đoàn tác đã đến kiểm tra dự án Nhà máy điện (NMĐ) mặt trời 50MWp do TMP làm chủ đầu tư (CĐT); đại diện CĐT có Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Sơn cùng các chuyên viên làm việc với đoàn.

NMĐ mặt trời Thác Mơ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định của Sở công thương tại Văn bản số 1240/SCT-NL ngày 31 tháng 7 năm 2020, triển khai tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; công suất lắp đặt 50MWp, với 124.992 tấm pin (công suất ghi trên nhãn hiệu tấm pin: 400Wp), 16 inverter (công suất mỗi inverter 2.550 kVA). Cục Điều tiết Điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 314/GP-ĐTĐL ngày 04/12/2020. 

Đoàn công tác kiểm tra thông số tấm pin

Dùng Fly-Cam kiểm tra số lượng tấm pin

Cán bộ chuyên trách kiểm tra hồ sơ thiết kế

Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý khi Đoàn kiểm tra yêu cầu

Căn cứ trên hồ sơ tài liệu của dự án, và thực tế rà soát tại hiện trường NMĐ mặt trời Thác Mơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu ành chụp mặt bằng lắp đặt tấm quang điện của nhà máy tại thời điểm COD và thời điểm rà soát; kiểm tra công suất phát lớn nhất của nhà máy từ thời điểm COD đến thời điểm rà soát trên cơ sở số liệu đo đếm tại công tơ đo đếm chính; tính toán kiểm tra tỷ lệ giữa sản lượng đo đếm được trong từng chu kỳ 30 phút trên công suất Pmax của các Nhà máy điện đã thống nhất giữa Đơn vị phát điện và Công ty Mua bán điện (Tmaxdd). Đối chiếu Tmaxdd của Nhà máy điện trong kỳ kiểm tra với tỷ lệ giữa sản lượng bình quân năm tại Hợp đồng Mua bán điện trên Pmax (Tmaxhd); tính toán độ lệch công suất đầu ra các Inverter, công suất đầu ra các hộp gom dây… theo công thức nêu tại quy trình thử nghiệm, công nhận COD nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió ban hành kèm theo Quyết định số 746/EVN-QĐ ngày 14/6/2021 của EVN.v.v.

            Qua đợt kiểm tra, TMP đã cung cấp đủ hồ sơ tài liệu, số liệu phục vụ công tác rà soát, kiểm tra.  Đoàn công tác đánh giá cao việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình thực hiện và vận hành Dự án, tận dụng khai thác triệt để nguồn lực hiện có và tiềm năng vô tận của năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cho Dự án, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển năng lượng xanh nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

  • 01/07/2022 02:24
  • TMP