TMHPC khai giảng khóa đào tạo kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc

    Với tầm nhìn đến năm 2020, TMHPC sẽ trở thành một trong ba Công ty hàng đầu trong lĩnh vực Phát triển nguồn năng lượng tái tạo. Với xu thế phát triển của kinh tế xã hội ngày nay, năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch và sẽ là nguồn năng lượng tất yếu phát triển trong tương lai. Với tầm nhìn trên, Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện củng cố và nâng cao kiến thức về Quản lý dự án cho CBCNV TMHPC. Ngày 11/12/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã khai giảng khóa đào tạo Kỹ năng Hoạch định và kiểm soát công việc cho các gần 30 CBCNV chủ chốt của Công ty.

Ông Lê Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai giảng lớp học

    Sau gần 1 tuần làm việc, học tập, các CBCNV của TMHPC đã được thầy PGS.TS Đỗ Bá Khang truyền đạt những kiến thức vô cùng quý báu về Dự án và Quản lý dự án, tầm quan trọng và lợi ích của việc đưa Phương pháp quản lý dự án vào công việc lập và giám sát kế hoạch công tác, đồng thời nắm được các Phương pháp theo dõi giám sát tiến độ dự án và thực hành thảo luận nhóm, làm việc nhóm.

Thầy PGS.TS Đỗ Bá Khang truyền đạt các kiến thức về khóa học

     Bên cạnh được truyền đạt kiến thức về dự án, quản lý dự án các trò của TMHPC đã được thực hành với những kiến thức đã học ngay tại lớp, thảo luận và thực hành làm việc nhóm với những bài tập thầy Đỗ Bá Khang đưa ra.

Thành viên khoá học chụp ảnh lưu niệm cùng PGS.TS Đỗ Bá Khang

    Với những kiến thức được được đạt, sẽ là chìa khóa quan trong giúp CBCNV TMHPC ứng dụng vào thực tế công việc, tăng tính hiệu quả cao trong công việc, cùng nhau hoạch định để công ty càng phát triển./.

 

 

 

 

 

  • 18/12/2018 09:03
  • Bien tap