Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Ngày 03/7/2018, công ty đã tổ chức triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001

    Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực công nghệ, mọi nghành nghề kinh doanh đều sử dụng đến công nghệ thông tin. Không đứng ngoài cuộc, công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ cũng là một trong đa số doanh nghiệp luôn ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng, cuộc tấn công của hacker, các nguy cơ gây mất an toàn thông tin xảy ra với tần suất nhiều hơn, nghiêm trọng hơn, những đe doạ trên cũng là mối nguy của công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ cần được kiểm soát, phòng ngừa.

    Ngày 03/7/2018, công ty đã tổ chức triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001. Lớp đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý an toàn thông tin được tổ chức 02 ngày với sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn Aquafish Việt Nam. Lớp được triển khai với sự tham gia của Ban Giám đốc, các trưởng, phó đơn vị, các thành viên khác là những người sử dụng hệ thống thông tin của công ty.

Lớp nhận thức về hệ thống quản lý ATTT theo ISO 27001

    Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 27001:2013 định rõ các yêu cầu cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ  thống quản lý an toàn thông tin trong bối cảnh của tổ  chức. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các yêu cầu cho việc đánh giá và xử  lý các rủi ro an toàn  thông tin tương ứng  với  nhu  cầu  của  tổ  chức. Mở đầu chương trình đào tạo, chuyên gia đã giải thích rõ các khái niệm cơ bản, các thuộc tính của an toàn thông tin và phương pháp quản lý theo những yêu cầu của tiêu chuẩn. Ngoài những nội dung lý thuyết, các học viên còn thực tập phân tích các tình huống an toàn thông tin được đưa ra trong chương trình đào tạo.

    Môi trường kinh doanh hiện không ngừng thay đổi, do vậy công ty cũng cần cải tiến và thay đổi phù hợp với xu thế. Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin không chỉ đơn thuần đáp ứng được an ninh thông tin mà còn hỗ trợ quản lý rủi ro cho doanh nghiệp./.

 

  • 11/07/2018 02:35
  • Ngọc Bích