Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 05/7/2018 công ty đã tổ chức đánh giá Nâng cấp kết hợp đánh giá định kỳ lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Bureau Veritas Certification Việt Nam thực hiện.

Với những lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ( gọi tắt là QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:

  • Khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành;
  • Tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng;
  • Giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức;
  • Khả năng chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng,

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã triển khai áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ năm 2008, được đánh giá công nhận và cấp chứng chỉ lần đầu vào ngày 23/6/2010. Trải quan mười năm áp dụng, hoạt động SXKD của công ty không ngừng cải thiện, đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật được hoạch định từ đầu năm, số lượng khách hàng của công ty không ngừng tăng cao.

            Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã luôn không ngừng duy trì, cải tiến hệ thống nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hoạt động SXKD của công ty. Việc cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra cơ hội để công ty rà soát, đảm bảo QLCL phù hợp với các ưu tiên chiến lược của công ty.

            Sau quá trình chuẩn bị cho công tác nâng cấp hệ thống được thực hiện quyết liệt dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc từ những tháng đầu năm 2018, ngày 05/7/2018 vừa qua công ty đã tổ chức đánh giá Nâng cấp kết hợp đánh giá định kỳ lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Bureau Veritas Certification Việt Nam thực hiện.

Cuộc họp khai mạc đánh giá nâng cấp kết hợp đánh giá định kỳ lần 2 –ISO 9001:2015

      Thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá định kỳ của tổ chức đánh giá bên ngoài, công ty có cái nhìn khách quan hơn về việc thực trạng áp dụng QLCL trong công ty, từ đó khắc phục những điểm không phù hợp nhằm cải tiến liên tục hệ thống./.

 

  • 09/07/2018 08:59
  • Ngọc Bích