Phối hợp công an tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ

    Công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ có hồ chứa quan trọng cấp quốc gia, có dung tích 1,36 tỷ mét khối nước, là một nút giữ ổn định điện áp, điều hòa thủy lợi vùng hạ lưu, qua 23 năm vận hành Nhà máy đã sản xuất trên 17 tỷ K\v/h điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia và phát triến kinh tế - xã hội của các tỉnh Miên Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng; hàng năm nộp ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Với tính chất quan trọng nêu trên, Công trình Nhà máy Thúy điện Thác mơ đang được các cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào danh mục Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, do đó công tác bảo vệ an toàn Công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không những đòi hỏi sự quan tâm của lực lượng Công an các cấp và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ mà còn đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành địa phương.

    Nhằm đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ về phối hợp bảo vệ an toàn Công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, ngày 6 tháng 9 năm 2018 Công an tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ 2013-2018.

Đại biểu tham dự Hội nghị

    Tham dự Hội nghị có Đại tá Võ Hùng Minh- phó GĐCA tỉnh Bình Phước, ông Lê Minh Tuấn -  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ cùng Lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ CA tỉnh, Công an các huyện thị Phước Long, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Lãnh đạo UBND các xã phường ( Thác Mơ, Long Thủy, Đức Hạnh, Bom Bo, Minh Hưng, Bình Minh), Lãnh đạo các đơn vị Công ty CP Thủy điện Cần Đơn, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Srok Phu Miêng IDICO, Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Việt.

    Thời gian qua, sau khi tố chức ký kết quy chế phối hợp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã liên quan nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ cua từng đơn vị, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn Công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ. Lãnh đạo Công ty đã quán triệt, triên khai đến toàn thể CBCNV Công ty về nội dung của Quy chế phối hợp, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban Công ty tiến hành xây dựng các kế hoạch phối hợp với Công an các huyện, thị xã nơi có các công trình Nhà máy, nhằm triến khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy chế, đảm bảo an ninh, an toàn Công trình Nhà máy, góp phẩn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội nghị đã tuyên dương 9 tập thể và 12 cá nhân thuộc lực lượng công an tỉnh, huyện, thị xã và nhà máy thuỷ điện Thác Mơ có nhiều đóng góp trong việc thực hiện bảo vệ an toàn công trình, nhà máy trong 5 năm qua.

Các cá nhân tiêu biểu của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Đại diện 02 tập thể tiêu biểu của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Ông Đinh Văn Sơn – PTGĐ công ty (thứ ba từ phải sang) trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Ông Lê Minh Tuấn – TGĐ công ty (ở giữa) trao giấy khen cho đại diện tập thể tiêu biểu

    Phát huy những mặt tích cực đã đạt được đồng thời kịp thời khắc phục các tồn tại, han chế trong công tác phối hợp, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ và công an tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, công tác PCCC và đặc biệt là phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình./. 

 

  • 14/09/2018 09:53
  • Ngọc Bích- Như Nhật