Mở thầu gói thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây dựng lắp đặt (EPC) thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp

Đúng 13 giờ 30 phút, chiều ngày 11/5/2020, tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, Ban Quản lý Dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ (viết tắt là SMB) (bên mời thầu) đã tiến hành mở thầu gói thiết kế, cung cấp hàng hoá và xây dựng lắp đặt (EPC) thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ với sự tham gia của 04 nhà thầu nộp hồ sư dự thầu (HSDT).

Các đại biểu tham dự Lễ mở thầu

Ông Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng ban SMB phát biểu tại buổi lễ

Các bước mở thầu được thực hiện đúng quy định

Hồ sơ đề xuất tài chính được niêm phong và có sự chứng kiến của đầy đủ các bên

Gói thầu EPC nói trên có giá 729,28 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty và vay thương mại, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) có 09 nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Đến thời điểm đóng thầu có 04 nhà thầu nộp HSDT, tất cả là nhà thầu Liên danh.

Cả 04 nhà thầu đều có đảm bảo dự thầu là 15 tỷ đồng, HSĐXKT có 01 bản gốc và 05 bản sao.

Về tiến độ thực hiện gói thầu, 04 nhà thầu đưa ra đề xuất khác nhau nhưng không nhỏ hơn 170 ngày. Trong đó, Liên danh AIT 175 ngày, tiến độ COD trước ngày 14/12/2020; Liên danh SCI-VNL 174 ngày; Liên danh Thái Bình Dương – Điện lực LICOGI 16- Cơ điện Đại Dũng – Tư vấn Xây dựng điện 1 180 ngày, trong đó đảm bảo tiến độ COD trước ngày 14/12/2020; Liên danh VNECO – Nga Sơn – PECC5 là 170 ngày.

Theo tiến độ dự kiến của dự án nhà máy điện mặt trời Thác Mơ, gói thầu sẽ được khởi công ngày 27/6/2020 và dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành thương mại vào ngày 14/12/2020./.

 

  • 12/05/2020 02:49
  • Ngọc Bích