Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều biện pháp

Thực hiện chỉ đạo Tổng công ty Phát điện 2 tại văn bản số 1104/EVNGENCO 2-VP ngày 31/03/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã duy trì và tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của CBCNV đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tiếp tục yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBCNV Công ty quyết liệt thực hiện triệt để đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, CNVCLĐ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã làm việc từ xa tại nhà, nơi ở trừ một số CBCNV làm việc tại Công ty hoặc hiện trường theo yêu cầu thật sự cần thiết của công việc kể từ từ 00 giờ ngày 30/3/2020 đến 10/4/2020 . Các hoạt động thể thao tại sân cầu lông và sân tennis Công ty đã tạm dừng.

Đối với các trường hợp làm việc tại Công ty thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào cổng Công ty, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Các cuộc họp được tổ chức 100% trực tuyến.

Tính đến nay, công ty đã tổ chức ba đợt phun thuốc khử trùng do Trung tâm Y tế thị xã Phước Long phối hợp thực hiện.

Kể từ ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã liên tục cập nhật các thông tin y tế liên quan nhằm phổ biến cho CNVCLĐ và gia đình biết, thực hiện.

Một số hình ảnh liên quan công tác phòng, chống dịch 

Bố trí nước rửa tay và thông báo hướng dẫn tại cổng công ty

Hạn chế tối đa tiếp xúc ở những vị trí dùng chung

Tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến

  • 06/04/2020 05:00
  • Ngọc Bích