Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra sở Công thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa trước mùa mưa, bão

Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra sở Công thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa trước mùa mưa, bão năm 2020.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định Nhà nước trong công tác quản lý an toàn đập, an toàn phía hạ du và quản lý chất lượng công trình thuỷ điện, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, tài sản, thiết bị, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa, bão 2020.

Đại diện đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Quốc Dũng- Phó giám đốc Sở, ông Tân Ngọc Phương – Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng. Phía Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ, ông Nguyễn Hùng Lượng- Phó Tổng giám đốc, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN công ty cũng đại diện tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ là đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, thực hiện quản lý và vận hành hồ chứa với dung tích 1,3 triệu m3, là hồ chứa quan trọng đặc biệt cấp quốc gia. Chính vì vậy, trong những năm qua đơn vị luôn đặt công tác đảm bảo vận hành an toàn công trình lên hàng đầu.

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2018 về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước với các nội dung chính: xây dựng Phương án ứng phó thiên tai, Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước, thực hiện kiểm định an toàn đập, …

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã chủ động triển khai xây dựng hệ thống các phương án, các văn bản để hoàn thiện công tác PCTT&TKCN.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra đến làm việc, công ty đã hoàn thành phương án bảo vệ đập, hồ chứa công trình thuỷ điện và được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2020, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa năm 2020 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2020.

Với tư tưởng chỉ đạo là chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính với phương châm "4 tại chỗ'', vì vậy, trước mùa mưa lũ, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra thiết bị, công trình trước lũ, chú trọng kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Đội xung kích PCTT công ty, sẵn sàng cho công tác PCTT.

Đoàn đánh giá cao việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn hồ đập, các quy định về phối hợp, tổ chức thực hiện với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tại vùng hạ du.

Sau đợt kiểm tra, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương vùng hạ du đập và vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả./.

  • 08/05/2020 02:16
  • Ngọc Bích