Triển khai nhiệm vụ Ban quản lý dự án NMĐ mặt trời Thác Mơ

Ngày 29/4/2020, Ban Quản lý dự án Nhà máy điện mặt trời thác Mơ đã họp triển khai nhiệm vụ theo Quyết định điều động, giao nhiệm vụ cho các cá nhân tham gia Ban quản lý Dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ số 265/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 24/4/2020.

Được thành lập theo quyết định số 261/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 24/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty, Ban Quản lý dự án Nhà máy điện mặt trời thác Mơ (viết tắt là SMB) được thành lập trên cơ sở nguồn lực sẵn có của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ. SMB được điều hành bởi 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và hoạt động với 02 Tổ chức năng gồm Kỹ thuật an toàn và Tổ tổng hợp. Nhân sự tham gia dự án thực hiện theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tuỳ từng vị trí.

SMB họp triển khai nhiệm vụ

Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ (NMĐ) được xây dựng trên địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước trên diện tích sử dụng đất khoảng 57 hecta với quy mô công suất 50MWp. Nhà máy điện được đấu nối với HTĐ quốc gia qua máy biến áp nâng áp 10/22/110kV công suất 63MVA lắp mới và hệ thống phân phối 22kV tại trạm phân phối 110kV Thác Mơ.

Theo đề án điện mặt trời được duyệt, số giờ nắng trung bình năm tại trạm khí tượng thuỷ văn Phước Long, tỉnh Bình Phước khoảng 2456 giờ. Hằng năm, lượng tổng xạ đạt 1389kWh/m2 tương đương với 5.04 kWh/m2/ ngày. Như vậy đây là khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời cho sản xuất điện năng cũng như nhu cầu sinh hoạt. Thời gian có nắng để sản xuất điện hầu như có quanh năm.

Hiện tại dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2020, đóng góp hơn 78 triệu kWh điện cho HTĐ quốc gia./.

  • 29/04/2020 04:19
  • Ngọc Bích