Phổ biến Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện Thác Mơ

Sáng ngày 17/3/2020 tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức phổ biến Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình Nhà máy thủy điện Thác Mơ cho toàn thể lực lượng bảo vệ công ty và bảo vệ chuyên nghiệp.

Phổ biến phương án cho lực lượng bảo vệ

Thực hiện Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04/9/2018 về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Công ty đã xây dựng Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Thác Mơ và đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2020.

Chủ trì buổi phổ biến, đại diện phòng Hành chính và Lao động, ông Ngô Thành Danh đã nêu rõ tầm quan trọng của việc phổ biến Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình Nhà máy thủy điện Thác Mơ nhằm giúp đội ngũ bảo vệ công trình hiểu rõ và triển khai phương án có hiệu quả.

Theo đó, đập, hồ chứa thuỷ điện Thác Mơ là một trong 18 đập, hồ chứa thuỷ điện quan trọng đặc biệt theo quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Với quy mô công suất nhà máy thuỷ điện Thác Mơ hiện hữu là 150 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm là 61GWh phát điện lên lưới quốc gia. Bên cạnh việc phát điện, công trình còn tham gia chống lũ cho hạ du với dung tích 1.360 triệu m3, trong đó dung tích phòng lũ thường xuyên là 1.250 triệu m3.

Để bảo vệ an toàn cho thiết bị - công trình, an ninh, trật tự các hạng mục công trình thuỷ điện Thác Mơ, công ty bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 15 người của Công ty và lực lượng bảo vệ bán chuyên trách gồm 40 người là CBCNV quản lý vận hành nhà máy đồng thời ký kết hợp đồng với đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Việt cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, con người tại các hạng mục nhà máy thuỷ điện Thác Mơ.

Công ty thường xuyên tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn đồng thời thực hiện chế độ bảo vệ, kiểm tra định kỳ và đột xuất và trang bị đầy đủ vật tư, dụng cụ dự phòng cho công tác bảo vệ.

Bên cạnh phương án bảo vệ đập, hồ chứa, Công ty Cổ phần thuỷ điện Thác Mơ đã kịp thời xây dựng và trình duyệt các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa và các quy định khác của Nghị định 114 để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện, tài sản cũng như tính mạng của nhân dân./.

  • 19/03/2020 09:34
  • Ngọc Bích