Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn Công trình, Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ năm 2019

Ngày 08/01/2020, tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn Công trình, Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ năm 2019.

Tham dự Hội nghị về phía Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có ông Lê Minh Tuấn- Tổng giám đốc Công ty, về phía Công an tỉnh Bình Phước có Trung tá Nguyễn Chí Toàn- Trưởng phòng An ninh Kinh tế  đồng chủ trì Hội nghị .Về dự Hội nghị có Lãnh đạo Công an các đơn vị huyện, thị Phước Long, Bù Gia Mập, Bù Đăng và các phòng ban chức năng Công an tỉnh Bình Phước, các Trưởng, phó đơn vị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Các đồng chí tham dự Hội nghị

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an toàn Công trình, Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ là một hoạt động thường niên được Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ và Công an tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức nhằm đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn công trình, Nhà máy năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Theo đó, năm 2019, công an tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn Công trình, Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ, chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình để giải quyết các vụ, việc xảy ra như vi phạm, lấn chiếm hành lang công trình, hồ chứa, kiểm tra, báo cáo đề xuất với chính quyền tình trạng kiều bào Campuchia sinh sống trên vùng bán ngập hồ chứa, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác đảm bảo an toàn hành lang Công trình, Hồ chứa đến với nhân dân sinh sống các khu vực giáp ranh hồ chứa, từ đó đảm bảo an ninh, an toàn Công trình, Nhà máy, góp phần đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo an ninh năng lượng, sản xuất và cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

Trong năm 2020, công an tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp bảo vệ an toàn Công trình, Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ,  đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người dân sinh sống khu vực lòng hồ thuỷ điện chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn hành lang hồ chứa và tăng cường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động ảnh hưởng an toàn công trình./.

  • 13/01/2020 04:09
  • Ngọc Bích