Môi trường làm việc Xanh – Sạch – Đẹp – hiệu quả từ việc thực hiện 5S

Trong cuộc họp tổng kết Văn hoá doanh nghiệp năm 2019 ngày 25/11/2019, điểm lại kết quả thực hiện 5S – chương trình cải tiến năng suất– ông Đinh Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban VHDN công ty rất phấn khởi khi nhận thấy cảnh quan và các vị trí sản xuất cũng như phòng làm việc tại công ty ngày càng gọn gàng và mỹ quan.

Áp dụng 5S từ năm 2014, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ dần hoàn thiện hệ thống quy trình vận hành các thiết bị, máy móc, xây dựng triển khai các mô hình sắp xếp, bố trí phương tiện làm việc tối ưu, giúp không gian làm việc thoáng đãng và kích thích mọi người tư duy sáng tạo.

Phòng điều khiển trung tâm

Bắt nguồn từ thực tiễn với xu hướng cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất điện, Công ty đã chú trọng tìm hiểu và vận dụng các chương trình cải tiến năng suất, nổi bật trong đó là chương trình thực hiện 5S.

SERI- Sàng lọc , SEITON- sắp xếp, SEISO- sạch sẽ, SEIKETSU- săn sóc, SHITSUKE- sẵn sàng là 05 tiêu chí của 5S.

Để toàn thể CBCNV tham gia hưởng ứng, công ty đã đưa việc thực hiện 5S thành các hoạt động thi đua giữa các đơn vị và hằng năm tổ chức chấm điểm, khen thưởng.

Tủ hồ sơ tại các đơn vị

Kiểm soát công cụ, dụng cụ cách trực quan nhất

Hiệu quả của hoạt động 5S không chỉ thấy được bằng hình ảnh mà còn phản ánh qua con số sống động. Từ số lần hư hỏng thiết bị hơn 200 lần trong năm 2014, đến nay chỉ còn gần 70 lần. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị, công trình cũng đảm bảo an toàn và vận hành tin cậy.

Để đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện cũng như các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng điện năng, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ sẽ luôn không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng với các công cụ hiệu quả nhất./.

  • 26/11/2019 08:01
  • Ngọc Bích