Đại hội Doàn Thanh niên nhiệm kỳ VII

Ngày 28/8/2013, tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ VII (2013-2015).

Ra mắt BCH Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ VII (2013-2015)

Đến dự có Đại diện Ban chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP HCM, Đại diện cấp Ủy Chi bộ công ty cùng toàn thể Đoàn viên thanh niên tham dự; Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội gồm có:

Đ/c Lê Văn Trai – Chủ tọa

Đ/c Hồ Nguyễn Phương Trâm – Thành viên

Đ/c Nguyễn Trọng Tam – Thành viên

Thư ký Đại hội:

Đ/c Hồ Như Yến

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đ/c Lê Văn Trai đã báo cáo trước Đại hội thành tích đạt được trong của ĐTN trong nhiệm kỳ VI:

§        Tích cực Phát động các phong trào Đoàn viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp Công ty, chú trọng đến các giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Sáng tạo, Tận tâm – Quyết liệt, Hợp tác –Chia sẻ và Trung thành- Nhân văn.

§        Thực hiện công việc chuyên môn theo đúng quy trình, quy định Công ty đã ban hành.

§        Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào lực lượng Đảng.

§        Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty nhiệm kỳ VI (2013-2015).

§        Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

§        Thực hiện nghiêm túc công tác An toàn – Bảo hộ lao động.

§        Đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

§        Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO (9001-2008) vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

§        Tăng cường những Sáng kiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh ...

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đ/c Hồ Nguyễn Phương Trâm đã phát động phương hướng, kế hoạch hoạt động ĐTN nhiệm kỳ VII như sau:

§        Xây dựng nội dung hoạt động mang dấu ấn riêng cho Đoàn Công ty

§        Tập trung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào chương trình hành động hàng năm

§        Xác định nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu và xung kích vào hành động trong công tác chính trị và sản xuất kinh doanh của công ty.

§        Chủ động đăng ký công trình Đoàn thanh niên ít nhất là 3 công trình cho nhiệm kỳ VII.

§        Tăng cường các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Đoàn Viên.

§        Tăng cường các buổi sinh hoạt Đoàn và đặc biệt chú ý đến chất lượng, nội dung sinh hoạt Đoàn.

§        Tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em của CBCNV trong công ty.

§        Hoàn thành tốt nhiệm vụ và chuyên môn được giao

§        Phát huy các sáng kiến kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội đã thống nhất cao (100%) với Báo cáo tổng công tác Đoàn và phong trào ĐTN nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác Đoàn và phong trào ĐTN công ty nhiệm ký VII.

Đại hội đã lắng nghe Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ VII do Đoàn chủ tịch trình bày gồm: Yêu cầu xây dựng BCH, Tiêu chuẩn Ủy viên BCH, cơ cấu BCH Đoàn công ty. Đề án nhân sự đã được Đại hội thống nhất 100%.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiều kín, bầu cử các đồng chí có năng lực vào BCH Đoàn nhiệm kỳ VII (2013-2015), danh sách trúng cử bao gồm:

Stt

Tên

Số phiếu

Tỷ lệ (%)

1

Đ/c Hồ Nguyễn Phương Trâm

30/32

93,75

2

Đ/c Nguyễn Trọng Tam

29/32

90,63

3

Đ/c Lê Văn Trai

29/32

90,63

4

Đ/c Đoàn Thị Thu Hồng

28/32

87,50

5

Đ/c Phạm Chí Hiếu

26/32

81,25

6

Đ/c Hồ Như Yến

26/32

81,25

7

Đ/c Nguyễn Huỳnh Đức

24/32

75

Thay mặt cho Chi bộ Đảng, Đ/c Nguyễn Sỹ Thưởng- Phó Bí thư Chi bộđã khen ngợi những thành quả ĐTN đạt được trong nhiệm kỳ VI đồng thời khuyến khích tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh của Đoàn Công ty trong nhiệm kỳ VII (2013 – 2015).

  • 11/09/2013 01:31
  • Liêm Hòa - Huỳnh Đức