Kết nối vòng tay bè bạn

Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, đã đạt được nhiều thành tích trong lãnh vực hoạt động cộng đồng, tích cực trong phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe

Vừa qua, vào ngày 17/12/2010 Đoàn Thanh niên Công ty công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ,  tham gia giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần 1 năm 2010” do Đoàn cơ sở Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bình Phước tổ chức.

Với tinh thần giao lưu, gắng kết, rèn luyện sức khỏe cùng với các Đoàn viên Thanh niên trên địa bàn, 6 vận động viên Công ty đã đăng ký tham gia giải việt dã, vận động viên Trần Thị Kim Phượng – Kỹ sư hệ thống điện, chuyên viên Phòng Kỹ thuật đã giật Giải nhì - Chinh phục đỉnh cao Bà Rá lần 1 năm 2010…Thành quả này thể hiện tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội của Đoàn viên Thanh niên Công ty.

Trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, đã đạt được nhiều thành tích trong lãnh vực hoạt động cộng đồng, tích cực trong phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe, là lực lượng xung kích trong phong trào thi đua nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp xứng đáng vào thành quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

  • 10/02/2011 08:16
  • Theo: Đoàn Thanh niên