Tri ân anh hùng liệt sĩ nhân ngày 02/09/2011

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã xả thân mình, hy sinh vì độc lập – tự do đất nước, hoạt động xã hội cao cả này, luôn thúc đẩy chúng ta nổ lực hết mình nhằm góp phần tiếp bước cha, anh xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Viếng nghĩa trang liệt sỹ thị xã Phước Long

Ngày 01/09/2011, tại nghĩa trang liệt sỹ thị xã Phước Long, CBCNV Công ty, CBCNV Hành chính thị xã, Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đến viếng hương hồn liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến vệ quốc.

Sau bài điếu văn tri ân các liệt sỹ, tập thể cùng thắp nhang tưởng niệm linh cửu các chiến sĩ trong đội đặc nhiệm U11và liệt sỹ Điểu Kloong (hy sinh trong trận tấn công sân bay quân sự Phước Bình năm 1969) về tập kết tại nghĩa trang. 

Ngày hôm nay trên mảnh đất Phước Long giàu đẹp, mỗi con người chúng ta đang hưởng quả độc lập, trái tư do, chúng ta không bao giờ quên ơn những chiến sỹ đã không tiếc thân mình, giành hạnh phúc ấm no cho thế hệ mai sau.

  • 19/09/2011 04:51
  • Theo Công đoàn - Đoàn Thanh niên