Hội thao chào mừng ngày 30/04 và 01/05

Hòa cùng niềm hân hoan cùng thế giới kỷ niệm ngày Quốc tế lao động ngày 01/05, cùng nhân dân cả nước kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/04; được sự ủng hộ của Lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên phối hơp Công đoàn tổ chức hội thao với các hoạt động mang tính tập thể như thi nhảy bao bố, đi dép tập thể, đá bóng

Giải đá bóng tại Công ty

Hội thao khởi động từ ngày 25/04/2011 và kết thúc ngày 27/04/2011 với kết quả thi đấu như sau:

1. Giải nhảy bao bố:

- Giải nhất: Đội Vận hành

- Giải nhì: Đội TT DV & SCCĐ

- Giải ba: đội Phòng ban

2. Giải đi dép tập thể:

- Giải nhất: đội nữ

- Giải nhì: đội Vận hành

- Giải ba: Đội TT DV & SCCĐ

3. Giải bóng đá

- Giải nhất:  Đội Thí nghiệm + Thiết bị điện + Công trình thủy công

- Giải nhì: Đội Vận hành

- Giải ba: Đội Phòng ban + Cơ khí

Hội thao được tập thể CBCNV tham gia nhiệt tình, qua thể thao thể hiện tinh thần đoàn kết chặt chẽ và hiện rõ ý thức luyện tập thể thao, nâng cao thể chất nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty.

  • 13/05/2011 09:55
  • Theo: Đoàn Thanh niên