Ủng hộ đồng bào miền Trung

Toàn thể CB-CNV Công ty quyên góp ủng hộ Đồng bào Miền trung.

    Với tinh thần “ Thương người như thể thương thân”, Lãnh đạo Công ty, Công đoàn và Đoàn thanh niên cùng tích cực hưởng ứng phong trào quyên, góp để giúp Đồng bào Miền trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra.

    Ngày 20/10/2010, Lãnh đạo Công ty và Ban thường vụ Công đoàn đã ra thông báo, vận động quyên góp ủng hộ Đồng bào Miền Trung với số tiền 100.000đ / 01 CBCNV (có thể nhiều hơn tùy vào mỗi cá nhân).

    Cùng tham gia vào đợt vận động, ngày 21/10/2010, Đoàn thanh niên tổ chức quyên góp được hơn 400Kg quần áo còn tốt và nhiều sách vở, dụng cụ  học tập.

    Chương trình quyên góp tại Công ty dự kiến đến ngày 30/10/2010, số vật phẩm và tiền quyên góp sẽ chuyển đến Đồng bào Miền trung thông qua Cơ quan chức năng và Hội chữ thập đỏ.

  • 17/11/2010 07:58
  • Theo: Đoàn Thanh niên