"Mùa hè vui" - Món quà của Công ty tặng các em học sinh

Đã nhiều năm qua, việc tạo điều kiện phát triển thế hệ tương lai được Lãnh đạo Công ty quan tâm đúng mức.

  

Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch HĐQT

         phát thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Được sự phân công từ lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn thanh niên triển khai chương trình “ Mùa hè vui” cho con – em CBCNV với các hoạt đông cụ thể như:

   - Phát quà mừng ngày 01/06

   - Tổ chức tham quan, vui chơi tại Khu du lịch Đại Nam

   - Tham gia traị hè Thanh Đa do Thành đoàn tổ chức

   - Phát thưởng  cho các em đạt thành tích trong năm học 2010 – 2011

Trong số 72 con em CBCNV đang theo học tại các trường có 13 học sinh tiên tiến, 45 học sinh giỏi, 14 học sinh xuất sắc, ngoài ra có 9 học sinh đoạt giải năng khiếu trong các kỳ thi cấp tỉnh…Việc khen thưởng các học sinh với chưong trình “ Mùa hè vui” là món quà đông viên tinh thần hiếu học cho con em CBCNV và cũng là dấu ấn  “ Văn hóa TMHPC” trong mỗi con người tương lai đã sống tại Thủy điện Thác Mơ!

  • 05/07/2011 07:43
  • Theo: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ