Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ VI

Đoàn viên Thanh niên bắt tay nhau tạo thành vòng tròn cùng hát vang “ kết liên lại, Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên…”. Từ trong đôi mắt sáng ngời hiện rõ nhiệt huyết của mỗi Đoàn viên TMHPC.

Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa VI ra mắt Đại hội.

     Lúc 7g 00 ngày 10/9/2010, tại Hội trường Công ty,  Đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2010 - 2013). Đến dự có Đại diện Đoàn  khối doanh nghiệp- công nghiệp Trung ương, Lãnh đạo Công ty, Đại diện Chi bộ  Đảng, Đại diện Công đoàn cùng toàn thể Đoàn viên thanh niên.

     Đại hội đã nghe đồng chí Trần Hoàng Long (Bí thư Đoàn) báo cáo tổng kết công tác Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ V đã đạt được, tuyên dương và tặng quà 07 Đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

     Đại hội đã thống nhất bầu chọn Ban chấp hành nhiệm kỳ VI gồm: Lê Văn Trai (Bí thư), Nguyễn Trong Tam, Hồ Nguyễn Phương Trâm, Đoàn Thị Thu Hồng, Phạm Thị Huyền Trang, Phạm Chí Hiếu, Nguyễn Huỳnh Đức, đồng thời thống nhất phương hướng công tác Đoàn và phong trào nhiệm kỳ VI như sau:

     Trong công tác giáo dục: Tăng cường giáo dục Đoàn viên về tư tưởng chính trị, truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống nhằm:Xây dựng đội ngũ Đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng và biết cống hiến, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi Đoàn viên, đảm bảo 100% Đoàn viên không vi phạm pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty, xây dựng đội ngũ Đoàn viên có nếp sống văn hoá, có tinh thần trách nhiệm cao, biết chia sẻ với cộng đồng và xã hội.

     Trong các chương trình hành động của Đoàn: Xây dựng lực lượng Đoàn viên xung kích trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Đoàn viên. Phát huy hiệu quả phong trào ACT: An toàn – Chất lượng – Tiết kiệm.Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con của CBCNV trong Công ty.Duy trì tốt các hoạt động xã hội như: hỗ trợ xã nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và các trẻ em nghèo, các hoạt động bảo vệ môi trường.Thăm và giao lưu với đồn biên phòng đóng trên địa bàn.

     Về chương trình đồng hành cùng thanh niên: Phát động các phong trào kèm cặp, giúp đỡ nhau học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng cuộc sống ổn định.Tạo môi trường giải trí lành mạnh, văn nghệ, thể thao phù hợp với nhu cầu của thanh niên và điều kiện thực tế của Công ty.Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 3 không: Không vi phạm luật giao thông – Không xả rác nơi công cộng – Không hút thuốc lá nơi công cộng; Vận động Đoàn viên thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu Công ty.

     Trong công tác xây dựng Đoàn: Thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Chi bộ, Đoàn cấp trên đến từng Chi đoàn, Đoàn viên.Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn theo chương trình hàng năm của đoàn khối, đoàn Công ty.Tổ chức thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên với các tiêu chuẩn phù hợp đặc thù công việc.Các chi đoàn sinh hoạt định kỳ và theo các hoạt động chủ điểm. Xây dựng Chi đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng Đoàn viên, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng với yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đoàn, nghị quyết của Đại hội Đoàn Công ty, của Chi đoàn, chương trình công tác năm, công tác đoàn vụ, kiểm tra chuyên đề…

     Trong công tác tham gia xây dựng Đảng: Tham mưu cho Đảng ủy Công ty những vấn đề về công tác thanh niên, đặc biệt là công tác chính trị tư tưởng.Làm tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng. Tạo điều kiện cho Đoàn viên ưu tú tiếp tục rèn luyện, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ của Đảng.Nâng cao tỷ lệ Bí thư chi đoàn là Đảng viên.

     Lúc 12g 30, Đại  hội kết thúc kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể đoàn viên, mọi người bắt tay nhau tạo thành vòng tròn, cùng hát vang “ kết liên lại, Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên…”. Từ trong đôi mắt sáng ngời hiện rõ nhiệt huyết của mỗi Đoàn viên TMHPC, nguồn từ cửa sổ tâm hồn tựa như ánh sáng mặt trời vượt qua mọi khoảng cách không gian và thời gian, đem sức mạnh của mình kiến tạo cuộc sống cho nhân loại ngày càng rực rỡ hơn.. .

  • 24/09/2010 07:46
  • Theo: Đoàn Thanh niên