Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca làm việc cho lực lượng sản xuất trực tiếp với phương án “3 tại chỗ”

Từ ngày 06/7/2021, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca làm việc cho 52 CBCNV thuộc lực lượng sản xuất trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, vận hành tại 02 Nhà máy thủy điện Thác Mơ và thủy điện Thác Mơ mở rộng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh tại địa phương, thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2 và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Phước về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, TMP đã khẩn trương kích hoạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện biện pháp “3 tại chỗ” (ăn - ngủ - sản xuất) trong Công ty cho lượng sản xuất trực tiếp nhằm đảm bảo vận hành sản xuất điện của hai nhà máy an toàn, ổn định sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đồng thời bảo đảm sức khỏe người lao động và sản xuất an toàn.

Các Điều hành viên đang làm việc tại phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy

Để đảm bảo ổn định nơi ăn, chốn ở tại khu tập trung, Công ty đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho lực lượng điều hành viên, công nhân trực sửa chữa; Công ty đã bố trí một Khu nhà nghỉ ngơi tách biệt khỏi các khu vực sản xuất, trang bị cơ bản các dụng cụ cần thiết để đảm bảo sau giờ làm việc, CBCNV có nơi nghỉ ngơi ổn định, thoải mái; Các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, không gian sinh hoạt cũng được Công ty quan tâm bố trí phù hợp. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Đơn vị chức năng phục vụ tốt bữa ăn hằng ngày cho các điều hành viên, lực lượng trực tiếp sản xuất, nhằm duy trì và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho CBCNV.

Điều hành viên đang làm việc ở khu nghỉ ngơi tập trung tại Nhà máy

Phòng nghỉ ngơi của CBCNV tại nhà máy sau ca làm việc

Nhà ăn tập thể cung cấp 03 suất ăn/ngày, các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo, trong đó yếu tố phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặt lên hàng đầu. Hàng hóa đưa vào Công ty được kiểm tra khử khuẩn, tập kết tại các điểm theo quy định trước khi đưa vào nhà ăn; tại các các vị trí nhà ăn tập thể, khu vệ sinh, bố trí đầy đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để CBCNV sát khuẩn tay trước khi vào phòng ăn.

Các nhân viên Nhà ăn đang chuẩn bị các suất ăn cho các Điều hành viên

Phòng ăn cho CBCNV tại Nhà máy

Đến nay 52 CBCNV thuộc lực lượng sản xuất trực tiếp làm nhiệm vụ sửa chữa, vận hành tại 02 Nhà máy thủy điện Thác Mơ và thủy điện Thác Mơ mở rộng đã đi vào ổn định sinh hoạt trong khu vực tập trung, tất cả cùng động viên nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo sản xuất, duy trì và đảm bảo tốt nhất công tác vận hành phát điện liên tục, cung ứng kịp thời, ổn định nguồn điện cho hệ thống điện Quốc gia. Qua đó góp phần cùng tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

  • 23/07/2021 01:57
  • Như Nhật