Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2021

Sáng ngày 09/7/2021, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN năm 2021.

Tham gia và chỉ huy diễn tập có ông Nguyễn Hùng Lượng, ông Đinh Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN công ty. Các thành viên BCH PCTT&TKCN và 30 thành viên Đội xung kích cũng tham gia đầy đủ.

Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Sơn (ngoài cùng bên trái) triển khai phương án trước khi thực hiện

Với tình huống giả định Đập tràn đang mở 02 cửa van số 2 và số 3, mỗi cửa 0,5 m; 03 tổ máy đang chạy phát công suất tối đa (75 MW/máy). Ban chỉ huy PCTT Công ty nhận được lệnh của Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước phải mở thêm cửa xả tràn số 1, số 4 lên 0,5 m vào lúc 9 giờ 00 phút để đảm bảo an toàn hồ chứa Thác Mơ. Trong khi đó, mưa bão làm mất điện hai đường dây 10kV và 22kV cung cấp nguồn điện cho Đập tràn, phải dùng nguồn diesel (cố định) mở cửa van cung số 1, số 4. Nhân viên vận hành thực hiện nâng cửa van cung số 1 hoàn thành, chuyển sang nâng cửa van cung số 4 thì máy phát Diesel (cố định) bị hỏng, dùng máy phát Diesel (di động) cung cấp nguồn cho tời thao tác nâng, hạ cửa van cung số 4 đồng thời TTDV&SCCĐ khắc phục hư hỏng máy phát Diesel và sự cố trên các đường dây khi thời tiết cho phép.

Lực lượng vận hành kiểm tại tủ điều khiển nhà tời đập tràn

Vận hành máy phát diesel đập tràn

Công tác diễn tập phương án được tổ chức thành công, đảm bảo mục tiêu đối với thiết bị: Kiểm tra hoạt động của cơ cấu nâng cửa van cung và hoạt động của tời nâng khi cấp nguồn điện từ máy phát Diesel (cố định); Kiểm tra đáp ứng của máy phát điện Diesel (cố định), Máy phát điện Diesel (di động) khi cung cấp điện cho tời thao tác cửa van cung. Đối với ca vận hành đương phiên: Kiểm tra sự điều hành của Trưởng ca và thao tác của Điều hành viên đập tràn trong tình huống tất cả các nguồn điện cung cấp cho Hệ thống nâng hạ cửa van cung đập tràn gồm hai đường dây 10 kV, 22 kV bị hỏng khi có lệnh mở cửa van cung đập tràn số 1 và 4; tình huống dùng máy phát điện Diesel (cố định) cung cấp nguồn cho tời thao tác nâng, hạ cửa van cung số 1 hoàn thành, khi chuyển sang nâng cửa van cung số 4 thì máy phát Diesel (cố định) bị hỏng; tình huống này dùng máy phát Diesel (di động) cung cấp nguồn cho tời thao tác nâng, hạ cửa van cung số 4. Đối với đội xung kích PCTT và tổ trực sự cố: Kiểm tra khả năng huy động lực lượng nhanh chóng đến Đập tràn trong tình huống khẩn cấp; khả năng thực hiện nhiệm vụ mở cửa van cung đập tràn bằng tay..

Kết thúc buổi diễn tập, lực lượng diễn tập đã tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Hiện nay, dung tích phòng lũ so với mực nước dâng bình thường của hồ chứa thuỷ điện Thác Mơ là gần 1,2 tỷ m3. Tính đến 9h00 sáng ngày 09/7/2021, mức nước hồ Thác Mơ là 200,029 m, cao hơn mực nước chết 2,029 m, cách mực nước trước lũ là 15,97 m, lưu lượng về hồ cao nhất trong ngày 91,42 m3/s. Mặc dù đang có dung tích phòng lũ lớn nhưng Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ không chủ quan, lơ là mà nghiêm túc thực hiện đúng quy định liên quan trong công tác vận hành hồ chứa đồng thời cung cấp số liệu thường xuyên cho UBND tỉnh Bình Phước, Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị liên quan khác để chỉ đạo điều hành kịp thời.

  • 12/07/2021 08:03
  • Ngọc Bích