Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 14/10, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của 1.000 tài khoản Zoom và 155 điểm cầu truyền hình tại các đơn vị trong Tập đoàn. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn; Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm. Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng; các Phó Chủ tịch, cán bộ, chuyên viên các Ban chuyên môn của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu khai mạc hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết 02 là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị, với nội dung phong phú, đa dạng, khối lượng truyền đạt kiến thức lớn, phạm vi rộng, các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung do giảng viên truyền đạt, đồng thời nghiên cứu, tích cực trao đổi những vấn đề vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác để cùng nhau tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như của đất nước. Hội nghị được diễn ra trong ngày 14/10. Buổi sáng, Hội nghị lắng nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, tập trung vào các nội dung như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…, đồng thời, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng giới thiệu tới Hội nghị nội dung một số bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu giới thiệu tới hội nghị nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Buổi chiều, đồng chí Trần Việt Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN đã trình bày với các đại biểu về Chương trình hành động về “Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chiến lược nhằm phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng, tư vấn điện là ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu (ảnh chụp qua màn hình) Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai phố biến Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVN theo Chương trình số 10 của Đảng uỷ Tập đoàn của Công đoàn ĐLVN. Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động Công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Hữu Tuấn; Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng; các Phó Chủ tịch, cán bộ, chuyên viên các Ban chuyên môn của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung của Nghị quyết 02 là sự cụ thể hóa một phần các mục tiêu, nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị, với nội dung phong phú, đa dạng, khối lượng truyền đạt kiến thức lớn, phạm vi rộng, các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung do giảng viên truyền đạt, đồng thời nghiên cứu, tích cực trao đổi những vấn đề vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác để cùng nhau tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như của đất nước.

Hội nghị được diễn ra trong ngày 14/10. Buổi sáng, Hội nghị lắng nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, tập trung vào các nội dung như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…, đồng thời, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng giới thiệu tới Hội nghị nội dung một số bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Buổi chiều, đồng chí Trần Việt Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN đã trình bày với các đại biểu về Chương trình hành động về “Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Chiến lược nhằm phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng, tư vấn điện là ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai phố biến Chương trình hành động của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVN theo Chương trình số 10 của Đảng uỷ Tập đoàn của Công đoàn ĐLVN.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, các cấp Công đoàn trong toàn Tập đoàn cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động Công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

  • 15/10/2021 08:02
  • Công đoàn EVN