Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Tại Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và triển khai các văn bản của Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Tập đoàn do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 14/10/2021. Thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.

Đây là hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tặng và ghi nhận công lao, cống hiến của các cá nhân đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Được biết, với vai trò ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Võ Quang Lâm thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, các phong trào Nữ công; vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, chiến dịch tình nguyện... Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng đã đạt được nhiều thành tích khen thưởng của Nhà nước, các Bộ, Ngành trong thời gian qua.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” là phần thưởng vinh dự, đồng thời là tình cảm, sự tri ân của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với những cá nhân đã có những công lao, đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

  • 15/10/2021 08:01
  • Công đoàn EVN