Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ lần 2 cho 7 đơn vị trực vận hành hệ thống điện trong thời gian chống dịch Covid-19

Ngày 26/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 232/QĐ-CĐĐVN về việc thăm hỏi, hỗ trợ lần 2 cho người lao động 7 đơn vị tại Quảng Nam, Đà Nẵng đang thực hiện cách ly trực vận hành hệ thống điện trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam; để kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động các đơn vị đang thực hiện cách ly trực vận hành, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong việc phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công đoàn Điện lực Việt Nam Quyết định hỗ trợ lần 2 cho người lao động của 7 đơn vị đóng trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng số tiền hỗ trợ là 270 triệu đồng, cụ thể:

1. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - CPC: 50.000.000 đồng;

2. Công ty Điện lực Quảng Nam - CPC: 50.000.000 đồng;

3. Công ty Truyền tải điện 2 - NPT: 50.000.000 đồng;

4. Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (A3) - A0: 30.000.000 đồng;

5. Công ty Thủy điện Sông Bung - Genco2: 30.000.000 đồng;

6. Công ty Thủy điện A Vương - Genco2: 30.000.000 đồng;

7. Công ty Thủy điện Sông Tranh - Genco1: 30.000.000 đồng.

Ngoài việc hỗ trợ cho người lao động tại một số đơn vị trong ngành Điện, ngày 26/8/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng 30 triệu đồng và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam 20 triệu đồng nhằm chung tay, góp sức, chia sẻ, động viên tinh thần, vật chất với nhân dân Đà Nẵng, Quảng Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hình thức hỗ trợ chuyển tiền qua tải khoản Ngân hàng cho các đơn vị.

Chi tiết Quyết định hỗ trợ đính kèm theo

  • 28/08/2020 08:18
  • Theo CĐĐLVN