Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Ngày 24/9/2019 Chi bộ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Văn Khánh –Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT công ty; Ông Nguyễn Hùng Lượng- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc công ty; Ban Tổng Giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên; Trưởng, phó các đơn vị; Các tổ đội trưởng và toàn thể Đảng viên cũng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS.GVC Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Quản lý Hành chính, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết 29/NQ-TW về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 35-NQ/TW về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” .

TS.GVC Phan Hải Hồ trình bày nội dung Nghị quyết

Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu. Hiện nay,  ước tính nước ta có khoảng 64 triệu người đang sử dụng không gian mạng.

Không gian mạng trở thành “lãnh thổ đặc biệt” để các nước khai thác, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định kinh tế- xã hội, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động sẽ triệt để lợi dụng chống phá nhà nước. Internet ngày nay đã đi đến vùng sâu, vùng xa, không phân biệt giới tính, độ tuổi, ngành nghề. Các trang mạng xã hội phát triển tốc độ chóng mặt, đăng tải các tin tức không chính thống. Chính vì vậy, để thực hiện tốt Nghị quyết 29/NQ-TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, toàn thể mọi  người, đặc biệt là thế hệ trẻ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thời cơ, thách thức đối với Việt Nam chúng ta trên không gian mạng. Bên cạnh đó cần nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia – dân tộc trên không gian mạng; Tích cực học tập, nâng cao trình độ, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ.

Các nội dung trong Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng được giảng viên làm rõ trong Hội nghị.

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong doanh nghiệp là việc làm hết sức cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động biết, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch; hiểu rõ mục tiêu, quan điểm của Đảng, các nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra, nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nắm bắt các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, giúp Nghị quyết thực sự đi vào đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực./.

  • 24/09/2019 05:10
  • Ngọc Bích