TMP đảm bảo phát điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã lập phương án sản xuất đảm bảo phát điện khi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện yêu cầu.

Ngay từ những ngày đầu năm, TMP đã tiến hành công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị công nghệ, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị, đảm bảo vận hành phát điện an toàn, hiệu quả theo phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

TMP tiến hành sửa chữa bảo dưỡng thiết bị vận hành, khắc phục triệt để khiếm khuyết

Song song với việc đảm bảo độ tin cậy thiết bị vận hành, TMP thường xuyên tổ chức các buổi bồi huấn kỹ thuật, nâng cao kỹ năng sửa chữa, vận hành thiết bị đúng quy trình - quy phạm; không để xảy ra sự cố chủ quan, chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Trong nhiều năm qua, TMP cũng đã chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với công trình, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm vi phạm công trình và các khu vực đầu mối công trình. Lãnh đạo TMP cũng đã chỉ đạo từ 00h00 ngày 29/4 đến hết 24h00 ngày 03/5/2023, các đơn vị hạn chế tối đa công tác sửa chữa (trừ trường hợp sự cố), đảm bảo nguồn phát điện khả dụng trong ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5./.

  • 04/05/2023 01:28
  • TMP