TMP nhận Cờ thi đua Khối 10

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối 10, năm 2022; UBND tỉnh Bình Phước đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) về những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2022.

Ngày 17-18/03/2023, tại Thành phố Vũng Tàu, Khối thi đua số 10 (gồm có 13 đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước) đã tiến hành Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Hội nghị do Khối trưởng - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chủ trì; đoàn TMP do ông Nguyễn Văn Non - Tổng Giám làm trưởng đoàn, đã đến tham dự hội nghị cùng với Lãnh đạo các đơn vị trong Khối 10.

Đại biểu Khối 10 đến tham dự Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Tại hội nghị, các đơn vị Khối 10 nhất trí thông qua qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Năm 2022, các doanh nghiệp trong Khối đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Các phong trào thi đua tập trung vào khắc phục mọi khó khăn hậu COVID-19 và các xung đột quân sự, chính trị của một số quốc gia trên thế giới; hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin và làm tốt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong đơn vị; hợp tác chung sức, hỗ trợ trong Khối và địa phương nơi đứng chân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh.

Năm 2022, TMP hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, cụ thể là: Sản xuất đạt 932,29 triệu KWh, đạt 127,01% kế hoạch năm 2022. Nộp ngân sách: 309,7 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm 2022. Hội đồng sáng kiến Công ty xem xét công nhận 17 ý tưởng, giải pháp được ứng dụng góp phần đảm bảo an toàn lao động, tăng năng suất lao động. Đặc biệt sáng kiến “Áp dụng công nghệ 3D và Animation trong công tác chuyển đổi số và đào tạo phát triển nguồn nhân lực” đã đạt giải nhì cuộc thi đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực do EVNGENCO2 phát động và giải Tiết mục truyền cảm hứng ấn tượng nhất vòng chung kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn điện lực Vệt Nam”. Đối với công tác thực hiện chế độ chính sách, chăm lo người lao động: Công ty quản lý và thực hiện về chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của người lao động, đảm bảo 100% CBCNV luôn có làm việc, thu nhập ổn định. Điều kiện việc làm của người lao động không ngừng được cải thiện. Môi trường làm việc được kiểm tra, đánh giá hàng năm, các vị trí làm việc đều đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường. Về công tác xã hội: Mặc dù số lượng cán bộ công nhân viên ít, quỹ phúc lợi không nhiều nhưng Công ty đã vận động người lao động làm tốt công tác xã hội với địa phương, hàng năm cán bộ công nhân viên đều trích lương ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh, quỹ khuyến học, quỹ vì trẻ em nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, đóng góp kinh phí ủng hộ y tế, giáo dục địa phương, đỡ đầu Đồn biên phòng 781, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Xét đề nghị của các đơn vị trong Khối, UBND tỉnh Bình Phước ký Quyết định số 405/QĐ-UBND, ban hành ngày 16/03/2023, tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và tặng Bằng khen cho 07 đơn vị đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Non Tổng Giám đốc TMP nhận Cờ thi đua do UBND tỉnh Bình Phước tặng

Khối trưởng - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023 là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về” Tiếp tục đổi mời công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 02/TC-UBND ngày 25/01/2023 về việc phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh năm 2023, vận động CNV-NLĐ trong toàn Khối tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023./.

  • 20/03/2023 02:43
  • TMP