Đào tạo kỹ năng bơi, kỹ năng cứu người bị đuối nước

Nhằm đảm bảo an toàn khi làm việc trên sông nước cũng như đáp ứng quy định hiện hành, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã đã phối hợp với Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM, tổ chức đào tạo kỹ năng bơi, kỹ năng cứu người bị đuối nước cho 10 cán bộ công nhân viên thường xuyên làm việc khu vực lòng hồ thủy điện.

Trong chương trình đảo tạo, giáo viên đã cùng các học viên ôn luyện kỹ năng cơ bản phục vụ cứu người bị đuối nước; hướng dẫn, cập nhật kỹ năng thuật sơ cấp cứu mới nhất và thực hành cứu người bị đuối nước ở hiện trường mặt nước. Sau khóa học, các học viên được cấp chứng nhận bơi do Liên đoàn Thể thao dưới nước thuộc Sở văn hóa Thể thao TP.HCM cấp.

Giáo viên hướng dẫn phương pháp cứu người bị đuối nước

Các học viên thực hành cứu người đuối nước ở hiện trường mặt nước

Tham gia đào tạo huấn luyện gồm các thành viên Đội xung kích TMP, đây là lực lượng phản ứng nhanh trong công tác phòng chống thiên tai cấp đơn vị sản xuất, là lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường. Khóa huấn luyện đã bổ sung những kiến thức, kỹ năng sinh tồn khi làm việc ở môi trường nước, góp phần an toàn sinh mệnh cho nhân viên thi hành nhiệm vụ đồng thời nâng cao khả năng cứu sống người bị nạn thiên tai, lũ lụt gây ra./.

  • 21/04/2023 03:20
  • TMP