Đo kiểm môi trường, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến NLĐ

Là đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng, với đặc thù Nhà máy thủy điện nằm ở vùng sâu, miền núi và chịu sự tác động rất lớn của các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, độ ồn,… việc kiểm soát các yếu có hại trong môi trường làm việc, từ đó đề ra các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Người lao động tại các vị trí làm việc là một yêu cầu bắt buộc và luôn được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Người lao động, vừa qua,  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ. Sau khi tiếp nhận hiện trường tại các khu vực được thực hiện lấy mẫu và quan trắc, các chuyên viên tiến hành đo kiểm, sử dụng các thiết bị, phương tiện chuyên dụng để phân tích, đánh giá các yếu tố như: vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường); bụi; hơi khí độc... tại các vị trí mà Người lao động thường xuyên tiếp xúc, làm việc trong nhà máy, trạm biến áp và nơi ở sinh hoạt của CBCNV.

Tiến hành đo kiểm môi trường tại Phòng điều khiển OCC

TMP tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo an toàn sức khỏecho NLĐ phòng chống dịch COVID-19

Bên cạnh đó, TMP trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động khi làm việc theo đúng quy định và nhu cầu thực tế; tạo điều kiện tốt nhất để mạng lưới An toàn vệ sinh viên hoạt động ở các tổ sản xuất, ca trực vận hành; duy trì kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền nâng cao ý thức cho Người lao động trong việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Hằng năm, TMP tổ chức thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, mua sắm vật tư phòng chống dịch bệnh và tạo cảnh quan môi trường làm việc và nơi ở theo tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"./.

  • 22/05/2023 04:10
  • TMP