Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tổ chức Lễ chứng kiến hòa lưới lần đầu Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50MWp

Sáng ngày 07/12/2020, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (Chủ đầu tư) đã vui mừng tổ chức Lễ chứng kiến phát những kWh điện đầu tiên của Nhà máy điện mặt trời (NMĐMT) Thác Mơ 50MWp.

Tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Huỳnh Văn Khánh, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các trưởng, phó đơn vị cùng Ban quản lý Dự án NMĐMT Thác Mơ và Liên danh nhà thầu AIT –Trung Nam - Vatec.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án, Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Sơn tuyên bố : “Đến giờ phút này, có thể khẳng định rằng tiến độ COD trước 14/12 đặt ra là hoàn toàn thực hiện được”. Trong không khí vui mừng này, ông Đinh Văn Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng công ty Phát điện 2, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã luôn tin tưởng, tạo mọi điều kiện để Ban quản lý Dự án cùng các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thành Dự án. 

Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Sơn (thứ hai bên trái sang) phát biểu trong buổi lễ 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Huỳnh Văn Khánh (đứng thứ 5 từ phải sang) tham dự và chúc mừng phát điện NMĐMT Thác Mơ

  • 07/12/2020 04:16
  • Ngọc Bích