Huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động năm 2020

Từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 16/9/2020 tại Thành phố Đồng Xoài, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã cử gần 20 các cán bộ quản lý và An toàn vệ sinh viên thuộc đối tượng nhóm 1, 2 và 6 tham dự lớp huấn luyện, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động năm (ATVSLĐ) 2020 do Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức.

CBCNV tích cực tham gia khóa huấn luyện ATVSLĐ

Với thời lượng hai ngày, Giảng viên Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Công nghiệp miền Nam đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật nhà nước, Quy định về công tác ATLĐ -VSLĐ, các nội dung theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Phân tích rút kinh nghiệm một số vụ tai nạn lao động năm 2019, đầu năm 2020.

Ngoài ra, tham gia lớp huấn luyện, các CBCNV còn biết thêm về những kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; Nắm vững, vận dụng hiệu quả một số văn bản pháp luật hiện hành về công tác huấn luyện ATVSLĐ. Đội ngũ an toàn, vệ sinh viên còn được bổ sung kiến thức về kỹ năng và phương pháp hoạt động hiệu quả.

Với đặc thù Ngành, đội ngũ CBCNV ngành điện nói chung và Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ nói riêng luôn nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, hằng năm, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ chú trọng tổ chức tốt Tháng hành động ATVSLĐ. Đặc biệt, để người lao động nâng cao ý thức và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, công tác tuyên truyền được Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, như: trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ đội ngũ an toàn vệ sinh viên công ty,…

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ , rà soát các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm.

Cùng với đó, Công ty cũng tăng cường đầu tư trang bị các phương tiện bảo hộ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Khóa huấn luyện ATLĐ-VSLĐ năm 2020 nhằm nâng cao ý thức về vấn đề an toàn lao động nói chung, cẩn trọng hơn và hạn chế chủ quan trong quá trình tác nghiệp, luôn đảm bảo an toàn cho con người và tài sản, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Công ty./.

  • 21/09/2020 11:01
  • Ngọc Bích