Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm 2020

Vượt qua những khó khăn trong 6 tháng mùa khô đầu năm 2020 khi lưu lượng nước về bình quân đạt 17.24 m3/s cùng với tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà máy thuỷ điện Thác Mơ đã phát hơn 254 triệu kWh điện, đạt 100% kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm 2020.

Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Trong nửa đầu năm vừa qua, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ nói riêng cũng như các đơn vị thuỷ điện khác trong hệ thống nói chung gặp nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong bối cảnh thủy văn không thuận lợi. Cụ thể mực nước hồ Thác Mơ đầu năm 2020 đạt 215.0m, đến cuối tháng 6 chỉ còn khoảng 198.8m, cách mực nước chết 0.8m. Lưu lượng nước về hồ trung bình 6 tháng đầu năm chỉ đạt 17.24m3/s, thấp hơn trung bình nhiều năm 42.33 m3/s. 

Hồ thủy điện Thác Mơ bên cạnh nhiệm vụ phát điện, còn có nhiệm vụ quan trọng không kém là đảm bảo cấp nước cho hạ du với lưu lượng không nhỏ hơn 65 m3/s. Việc vừa đáp ứng yêu cầu của hệ thống, vừa đảm bảo cấp nước hạ du là nhiệm vụ hết sức khó khăn khi điều kiện thuỷ văn không thuận lợi.

Tháng 4, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường, cùng với cả nước thực hiện giãn cách xã hội, các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ giảm mạnh làm cho phụ tải điện giảm thấp, đồng thời các dự án năng lượng tái tạo đưa vào vận hành làm tăng thêm công suất nguồn của hệ thống điện Miền Nam nên ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch huy động các tổ máy phát điện Thác Mơ.

Vượt qua tất cả những khó khăn đó, tháng 6 tổng sản lượng thuỷ điện của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ sản xuất được là hơn 49 triệu kWh điện, đạt 102% kế hoạch tháng, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, công ty sản xuất được hơn 254.2 triệu kWh điện, tương đương với 100% kế hoạch 6 tháng, đạt hơn 40.3% kế hoạch năm và bằng 103% cùng kỳ năm 2019.

Hồ chứa thuỷ điện Thác Mơ

Bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, về đầu tư xây dựng, trong 6 tháng đầu năm công ty đã triển khai mở thầu gói EPC nhà máy điện mặt trời 50MWp, hiện đang trong giai đoạn chấm thầu. Công ty cũng đang tích cực hoàn thiện các thủ tục chuyển giao nhà máy thuỷ điện Thác Mơ mở rộng 75MW.

Với tiềm năng điện mặt trời ở khu vực miền nam nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng, cụ thể là ở thuỷ điện Thác Mơ, công ty đang tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá tiềm năng tổng thể các dự án điện mặt trời khác và đề xuất địa điểm đầu tư.

Về sửa chữa thiết bị, công trình năm 2020, 6 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành trung tu tổ máy số 2, đang thực hiện các gói thầu sửa chữa lớn đập phụ bờ phải, đập Bình Đức, đập Đức Hạnh và cơ đồi nhà máy, phấn đấu hoàn thành tiến độ thi công trước mùa lũ 2020.

Kết thúc mùa hạn là giai đoạn chuẩn bị cho công tác phòng, chống thiên tai trong mùa lũ sắp đến. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và công trình đồng thời đảm bảo hiệu quả phát điện, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ mà Hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Phát điện 2 giao, triển khai kế hoạch năm 2020 bằng những giải pháp dựa trên thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Trang tin ngành Điện

Trang EVNGENCO2

  • 01/07/2020 11:09
  • Ngọc Bích

Các Tin khác