Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đang thực hiện “3 tại chỗ” đảm bảo sản xuất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư

Ngày 16/8/2021, ông Nguyễn Văn Non - UVBTV Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã đại diện Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 trao hỗ trợ CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đang thực hiện “3 tại chỗ” đảm bảo sản xuất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư với tổng số tiền trị giá 60 triệu đồng. Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, ông Trần Ngọc Tân đã đại diện tiếp nhận số tiền hỗ trợ trên.

Ông Nguyễn Văn Non (thứ hai bên trái sang) đại diện Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 trao hỗ trợ CBCNV TMP

 

Thay mặt CBCNV và người lao động TMP, Chủ tịch Công đoàn Trần Ngọc Tân gửi lời cảm ơn đến Công đoàn các cấp đã quan tâm thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ CBCNV, người lao động TMP trong đợt dịch Covid lần thứ 4 ổn định sản xuất và thực hiện tốt phòng chống dịch.

Sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 là niềm động viên tinh thần hết sức kịp thời và ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khi lực lượng trực vận hành, sửa chữa của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung đang ngày đêm nỗ lực, căng mình trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 để thực hiện cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh tại địa phương, thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2 và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Phước về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, TMP đã khẩn trương kích hoạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện biện pháp “3 tại chỗ” (ăn - nghỉ - sản xuất) trong Công ty cho lượng trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo vận hành sản xuất điện của ba nhà máy (Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Thác Mơ mở rộng và Điện mặt trời Thác Mơ) an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đồng thời bảo đảm sức khỏe người lao động và sản xuất an toàn. Lực lượng sản xuất đã được  lãnh đạo, Công đoàn đơn vị quan tâm bố trí đủ cơ sở vật chất, hậu cần lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống, hoạt động thể chất, tinh thần để anh, em yên tâm công tác hoàn thành mục tiêu kép.

Chủ tịch Công đoàn Trần Ngọc Tân (thứ hai bên trái sang) trao thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho lực lượng thực hiện “3 tại chỗ” của TMP

Với nỗ lực cùng tỉnh Bình Phước xanh hóa bản đồ Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, toàn thể đoàn viên, NLĐ Công ty CP thủy điện Thác mơ quyết tâm đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt trách nhiệm của công dân trong chiến dịch kiên quyết đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

  • 17/08/2021 07:46
  • Ngọc Bích