Thủy điện An Khê – Ka Nak chú trọng quy chế dân chủ cơ sở và chế độ chính sách đối với người lao động

Ngày 17/11/2021, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021 tại 3 điểm cầu tập trung là Trụ sở Công ty, Cụm Nhà máy An Khê và Cụm Nhà máy Ka Nak.

Đảm bảo quyền và nghĩa vụ người lao động
Thời gian qua, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức như chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng tiêu cực của thủy văn (9 tháng đầu năm tình hình thủy văn hồ chứa không thuận lợi, lưu lượng về hồ rất thấp chỉ 2-3m3/s so với cùng kỳ các năm). Tuy nhiên, Công ty đã và đang thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa quản lý điều hành linh hoạt, xây dựng và triển khai nhiều phương án tối ưu góp phần đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động như về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, các chế độ, chính sách cho người lao động... Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.
Hội nghị đã thông qua báo cáo của Người sử dụng lao động về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích người lao động; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hướng nhiệm kỳ năm 2021-2023.

 
Ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động phát biểu tại Hội nghị
 
Trong đó, sản lượng điện của 02 Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak 10 tháng đầu năm là 527,25 triệu kWh đạt 84,77% kế hoạch, dự kiến năm 2021 sản lượng điện phát là 635 triệu kWh đạt 102% so với kế hoạch, cao hơn 34% so với cùng kỳ 2020. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm là 97,634 tỷ đồng. Công tác quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi luôn được Công ty quan tâmthực hiện đúng quy định, với tổng quỹ khen thưởng 10 tháng đầu năm là 1.854.220.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty phối hợp với Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ An toàn vệ sinh viên đúng đủ theo quy địnhthăm hỏi, động viên các trường hợp người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật...

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn của Hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng và tiếng nói của mình, góp ý đối với các quy định hiện hành liên quan đến các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của người lao động tại các điểm cầu đã được ông Đặng Văn Tuần – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động trực tiếp giải đáp một cách rõ ràng, thỏa đáng, nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.
 
Hội nghị bỏ phiếu kín bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Quyết tâm hành động

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, ông Nguyễn Văn Cương - Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Biểu dương những cố gắng và kết quả đã đạt được của Công ty, ông Đặng Văn Tuần - Giám đốc Công ty tin tưởng tập thể lãnh đạo và người lao động sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanhCông đoàn Công ty tiếp tục chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tích cực phát động các phong trào thi đua, phát huy các sáng kiến, sáng tạo, là cầu nối gắn kết người lao động và Công ty. Bên cạnh đó, ông Đặng Văn Tuần cũng chia sẻ tình hình chung, những cơ hội, thách thức và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, đồng thời gợi ý nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tinh thần sáng tạo của người lao động.

 
Capture
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã kết thúc thành công tốt đẹp, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đây thực sự là diễn đàn dân chủ cao nhất giúp người lao động và người sử dụng lao động của Công ty duy trì và tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, gắn bó người lao động với Công ty, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì sự phát triển bền vững của Công ty./.
Dương Thị Thu Hoài

  • 22/11/2021 02:12
  • Nguồn EVNGENCO2