Sau 9 ngày phát động, EVN đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại lũ lụt được hơn 26 tỷ đồng

Tính đến ngày 27/10/2020 sau 9 ngày phát động, toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyên góp được tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại lũ lụt.

Ngày sau khi Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam Ban hành Chỉ thị Liên tịch số 6947/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 18/10/2020 về việc ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng loạt ra quân hưởng ứng lời kêu gọi; và chỉ trong 9 ngày phát động, tổng số tiền mà toàn thể CBCNV Tập đoàn quyên góp ủng hộ được là hơn 26 tỷ đồng. Số tiền trên được EVN và các đơn vị trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương và các tỉnh để gửi tới ủng hộ cho 05 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ cụ thể như sau: Tỉnh Quảng Nam (1,5 tỷ đồng); tỉnh Thừa Thiên - Huế (1,9 tỷ đồng); tỉnh Quảng Trị (2,7 tỷ đồng); tỉnh Quảng Bình (2,1 tỷ); tỉnh Hà Tĩnh (0,25 tỷ); Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (4,687 tỷ đồng); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các tỉnh, huyện (8,958 tỷ đồng); CBCNV khu vực miền Trung (3,337 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền quyên góp, ủng hộ được là hơn 26 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Dương Quang Thành và đoàn công tác trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt đã thể hiện được tinh thần “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cũng như Văn hóa EVN có trách nhiệm với cộng đồng xã hội; phong trào này vẫn được các đơn vị trong Tập đoàn triển khai thực hiện với nhiều hình thức thiết thực trong thời gian tếp theo.

Một số hình ảnh các đơn vị trực thuộc EVN quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục mưa bão, lũ lụt:

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chính Minh trao 1,0 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Tổng công ty Phát điện 1 trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Tổng công ty Phát điện 3 ủng trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

 

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội trao 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Link gốc

  • 04/11/2020 08:01
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam